EPLA – Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Targi z rekomendacją PIPT

W związku ze wskazaniem przez Urząd Patentowy RP wymogów dla uzyskania przywileju pierwszeństwa z wystawy, Rada PIPT podjęła uchwałę o ustanowieniu nowego znaku jakości „Targi z rekomendacją PIPT” i stworzeniu w ten sposób solidnego systemu akredytacji dla targów w Polsce. Certyfikat „Targi z rekomendacją PIPT”, po spełnieniu warunków regulaminowych jest przyznawany na kolejne trzy edycje targów. Regulamin znaku „Targi z rekomendacją PIPT” jest dostępny na stronie internetowej Izby ( http://polfair.pl/targi-z-rekomendacja-pipt ).

W dniu 20 maja 2016 roku Rada PIPT, po uzyskaniu informacji o spełnieniu przez wnioskujących organizatorów targów warunków wymaganych paragrafem 3 regulaminu, tj.

a) działalność zgodna ze Statutem i Kodeksem Etycznym PIPT oraz legitymowanie się uregulowanymi składkami członkowskimi na rzecz Izby i opłaconymi fakturami za usługi świadczone przez Izbę,

b) realizacja minimum trzech edycji targów w ciągu ostatnich pięciu lat,

c) legitymowanie się przez organizatora targów audytem danych statystycznych tych targów zgodnie ze „Standardami obliczeniowymi i definicjami statystycznymi PIPT”

d) na podstawie ostatnich 3 edycji targów: średnia całkowita powierzchnia targowa wynajęta netto przekracza 400 m2 oraz średnia liczba wystawców ogółem (bez firm reprezentowanych) przekraczająca 40 uczestników,

nadała znak „Targi z rekomendacją PIPT’ na 3 kolejne edycje: 57 targom organizowanym przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., 10 targom organizowanym przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., 13 targom organizowanym przez Targi w Krakowie sp. z o.o., 7 targom organizowanym przez Targi Lublin S.A., 4 targom organizowanym przez Interservis sp. z o.o., 3 targom organizowanym przez Targi Toruńskie sp. z o.o., 1 targom organizowanym przez Polską Technikę Górniczą S.A. i 1 targom organizowanym przez spółkę Exactus E. Mastalerz M. Wiktorowski s.j.

Branża: bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, obrona

BALT MILITARY EXPO – Bałtyckie Targi Militarne – organizator Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

EUROPOLTECH – Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa – organizator Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

SECUREX – Międzynarodowa Targi Zabezpieczeń – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

SAWO – Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Branża: biżuteria, zegarki i akcesoria

AMBERIF – Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich – organizator Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

AMBERMART – Międzynarodowe Targi Bursztynu – organizator Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Branża: budownictwo, infrastruktura

BUDMA – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

INTERBUD – Targi Budownictwa – organizator Interservis sp. z o.o.

INTERMASZ – Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

KOMINKI – Międzynarodowe Targi Kominkowe – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

LUBDOM – Targi Budowlane – organizator Targi Lublin S.A.

STONE – Targi Branży Kamieniarskiej – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Branża: chemia

Branża: edukacja

Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

TARGI EDUKACYJNE – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

TARGI EDUKACYJNE – organizator Targi Lublin S.A.

Branża: energia i ochrona środowiska

EXPOPOWER – Międzynarodowe Targi Energetyki – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

GREENPOWER – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

POL-ECO-SYSTEM – Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ENERGETICS – Targi Energetyczne – organizator Targi Lublin S.A.

ENERGETAB – Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie – ZIAD Bielsko – Biała S.A.

Branża: inżynieria przemysłowa, maszyny, narzędzia, artykuły żelazne

DREMA – Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

DREMASILESIA – Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

EUROTOOL – Międzynarodowe Targi Obrabiarek i Urządzeń do Obróbki Materiałów – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

FOCAST – Forum Odlewnicze – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

INSTALACJE – Międzynarodowe Targi Instalacyjne – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ITM POLSKA – Innowacje Technologie Maszyny Polska – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

KATOWICE – Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego – organizator Polska Technika Górnicza S.A.

KOMPOZYT EXPO – Międzynarodowe Targi Materiałów Technologii i Wyrobów Kompozytowych – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

TECHNICON – INNOWACJE – Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji – organizator Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Branże: meble i wyposażenie wnętrz

ARENA DESIGN – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

FURNICA – Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

HOME DECOR – Targi Wnętrz – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

MEBLE POLSKA – Targi Mebli – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Branża: nieruchomości

OD DZIAŁKI PO DOM & INVEST-TOR– organizator Targi Toruńskie sp. z o.o.

Branża: odpoczynek, hobby, rozrywka

BOATSHOW – Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych – organizator Interservis sp. z o.o.

CAVALIADA TOUR – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

FIT – EXPO – Fitness & Sport Park – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

GARDENIA – Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

GRA I ZABAWA – Festiwal Gramy – organizator Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

HOBBY / AQUAZOO – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

KIERMASZ OGRODNICZY – organizator Targi Toruńskie sp. z o.o.

POZNAŃ GAME ARENA– organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

POZNAŃ SPORT EXPO – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

RYBOMANIA – Targi Wędkarstwa – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

RYBOMANIA LUBLIN– Targi Wędkarstwa – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

SPECIAL DAYS – Targi Produktów Świątecznych i Okazjonalnych – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ZOOPARK – Wystawa Zoologiczna – organizator Targi Lublin S.A.

Branża: podróże

TOUR SALON – Targi Regionów i Produktów Turystycznych – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

WYPOCZYNEK – organizator Targi Toruńskie sp. z o.o.

Branża: poligrafia, opakowania, maszyny i urządzenia

PACKAGING INNOVATIONS – Międzynarodowe Targi Opakowań – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

PAKFOOD – Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

TAROPAK – MiędzynarodowyTargi Techniki Pakowania i Etykietowania – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Branża: rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo

AGRO-PARK – Targi Rolnicze – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. / Targi Lublin S.A.

EKO-LAS – Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

VETMEDICA – Targi Medycyny Weterynaryjnej – organizator Interservis sp. z o.o.

Branża: samochody, motocykle

Moto Show w Krakowie – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

MOTOR SHOW – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

TTM – Targi Techniki Motoryzacyjnej – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Branża: targi społeczne

HAPPY BABY – Targi Zabawek i Artykułów dla Dzieci – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

LUBSACRO – Targi Sakralne – organizator Targi Lublin S.A.

MEMENTO POZNAŃ – Targi Funeralne – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ONA & ON – Ślub, Studniówka, Karnawał – organizator Targi Lublin S.A.

SAKRALIA – Targi Wyposażenia Kościołów, Przedmiotów Liturgicznych i Dewocjonaliów- organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

VIVA SENIORZY! – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Branża: tekstylia, odzież, moda

INTERMIC – Targi Maszyn i Komponentów dla Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Obuwniczego – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

TARGI MODY POZNAŃ (edycja wiosna / lato i edycja jesień / zima) – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Branża: transport, logistyka, gospodarka morska

MAINTENANCE – Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

SYMAS – Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

TRAKO – Międzynarodowe Targi Kolejowe – organizator Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Branża: uroda, kosmetyki

LOOK – Forum Fryzjerstwa – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

URODA – Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie – organizator Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Branża: usługi dla biznesu, handel detaliczny

REKLAMA 360 – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

SUBCONTRACTING – Targi Kooperacji Przemysłowej – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Branża: zdrowie, optyka,sprzęt medyczny

CEDE – Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych – organizator Exactus s.j.

DENTAMED – Dolnośląskie Targi Stomatologiczne we Wrocławiu – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

KRAKDENT – Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

OPTYKA – Targi Optyczne – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

REHABILITACJA – Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji – organizator Interservis sp. z o.o.

SALMED – Międzynarodowy Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Branża: żywność i napoje, HORECA

BAKEPOL – Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ENOEXPO – Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

FOOD-to-GO – Targi Wyposażenia i Produktów dla Gastronomii – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

HORECA – Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.

INVEST – HOTEL – Targi Wyposażenia Hoteli – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

MLECZNA REWIA – Targi Mleczarstwa i Lodziarstwa – organizator Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

POLAGRA FOOD – Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

POLAGRA GASTRO – Międzynarodowe Targi Gastronomii – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

POLAGRA TECH – Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

POLAGRA-PREMIERY – Międzynarodowe Targi Rolnicze – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

POLFISH – Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych – organizator Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

SMAKI REGIONÓW – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.