Członkowie honorowi

Manfred Busche (Niemcy)

 • absolwent Grosse Schule Wolfenbüttel, Freie Universität Berlin i Goethe Institut;
 • 1965 – 1999 związany z Targami Berlińskimi (ADB Ausstellungs-Dienst,Berlin – do 1970; od 1971 AMK Ausstellungs-Messe- Kongress GmbH Berlin; 1987-1999 założyciel Messe Berlin)
 • 1998 – 2001 prezydent UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego; później Honorowy Prezydent UFI;
 • 2002 – czerwiec – uczestnik konferencji na temat “Targi stymulatorem przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego miast” organizowanej przez Polską Korporację Targową i Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego,
 • wykładowca europejskich uczelni, w tym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Podyplomowego Studium Komunikacji i Promocji w Biznesie, organizowanego od 8 lat we współpracy z Polską Korporacją Targową

Karoly Nagy (Węgry)

 • w branży targowej od 1989 roku; ekonomista – absolwent Akademii Ekonomicznej w Budapeszcie;
 • w latach 90-tych związany zawodowo z HUNGEXPO (Budapeszt); wdrażał system rejestracji zwiedzających;
 • konsultant w sprawach zarządzania projektami w przemyśle targowym (Węgry) i wykładowca w dziedzinie marketingu i komunikacji na Akademii Ekonomicznej i Politechnice w Budapeszcie;
 • inicjator, założyciel i sekretarz generalny AHEFO – Stowarzyszenia Węgierskich Organizatorów Targów i Wystaw (1989 – 2007);
 • ekspert, konsultant w dziedzinie statystyk targowych, współautor defi nicji i standardów statystycznych CENTREX (1997 – 2007) i UFI;
 • inicjator, “założyciel”, wieloletni doradca CENTREXu;
 • inicjator, organizator i wykładowca kilku edycji Forum Targowego Europy Środkowowschodniej;
 • w UFI – od kilku lat członek i aktywny działacz Komitetów: Marketingowego, Komitetu ds. Transparentności Statystyk Targowych i Edukacyjnego.

Dariusz Stołecki

 • zawodowo związany z łódzką spółką handlu zagranicznego Textilimpex – członkiem założycielem Polskiej Korporacji Targowej; od roku 1989 kierował Działem Targów;
 • aktywnie włączał się w sprawy środowiska targowego w Łodzi,
 • reprezentował Textilimpex na walnych zgromadzeniach i innych spotkaniach Polskiej Korporacji Targowej, aktywnie uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów branży.

Kazimierz Marcinkowski

 • dziennikarz, redaktor, związany z Polska Korporacją Targową od jej powstania;
 • 1966-2000 przewodniczący Komisji Weryfikacji Danych Statystycznych PKT, która dała początek niezależnemu audytowi
 • przez wszystkie lata doskonale spełniał też nieformalnie funkcję rzecznika prasowego Polskiej Korporacji Targowej
 • wieloletni redaktor naczelny “Gazety Targowej”;

Włodzimierz Kubiak

 • studia WSE 1963-1968
 • członek Zarządu Krajowego Związku Spółdzielczości Studenckiej w Warszawie
 • od 1988 gł. specjalista w Biurze Organizacji Targów i Wystaw Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Warszawie.
 • 1989-2004 – dyrektor Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Botir wykonawcy ekspozycji i stoisk targowych w kraju i zagranicą.

Wojciech Hellwing

 • 1965 r. – rozpoczęcie działalności na targach, budował stoiska dla Przemysłu Odzieżowego w pawilonie 20.
 • 1979 r. – zostaje dyrektorem Krajowego Ośrodka Rzemiosł Artystycznych i natychmiast organizuje w nim Wydział Organizacji Wystaw. Już po czterech miesiącach wydział ten zorganizował zabudowę pawilonu nr 2 z własnego sprzętu, i jednocześnie objazdową Wystawę Rzemiosł Artystycznych, która odwiedziła 12 miast w ówczesnej Republice Federalnej Niemiec.
 • 1993 r. – był jednym z założycieli Polskiej Korporacji Targowej i jednym z czterech jej wiceprezesów pierwszego Zarządu.
 • dyrektor firmy KORA i OW do momentu jej likwidacji
 • 1997 r. – rozpoczął działalność samodzielną jako HELLWING-EXPO i prowadzi ją obecnie

prof. zw. Witold Gyurkovich

 • były wieloletni kierownik Pracowni Projektowania Wystaw na Wydziale Architektury i Wzornictwa poznańskiej ASP i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu;
 • w latach 1987-1990, autor licznych projektów architektury targowej, architektury wnętrz oraz wzorów mebli i form wikliniarskich eksponowanych na stałej ekspozycji w Muzeum Narodowym w Warszawie i Design Museum w Londynie i innych;

arch. Tadeusz Piątek

 • wybitny projektant architektury wystawienniczej;
 • absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej;
 • zajmujący się wystawiennictwem od końca lat pięćdziesiątych;
 • autor licznych projektów architektury targowej na targach w kraju i za granicą;

arch. Ryszard Grajewski

 • absolwent Wydziału Architektury Wnętrz i Wystawiennictwa poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych (1958 r.);
 • zajmujący się wystawiennictwem od 1955 roku;
 • autor licznych projektów architektury targowej;
 • w swoim dorobku ma projektowanie polskich wystaw gospodarczych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na targach w Europie, Azji, Afryce i Australii;
 • był m.in. głównym projektantem Polskiej Wystawy Gospodarczej w 1980 r. w Dusseldorfie oraz Polskiego pawilonu na Światowej Wystawie Expo w 1998 roku w Lizbonie;
 • W dorobku ostatniego dziesięciolecia znajdują się liczne projekty architektury wystawienniczej w kraju i za granicą;

dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka

 • 1992 – 2003 związana z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi, od 1995 do 2003 Prezes Zarządu MTŁ
 • w latach 1996 – 2000 działała aktywnie, wykazując ogromne zaangażowanie w pracę, jako członek korporacyjnej Komisji Weryfi kacji Danych Statystycznych, która zapoczątkowała profesjonalny audyt statystyk targowych członków Polskiej Korporacji Targowej.
 • 2001 -2006 weszła w skład Zarządu PKT i była w nim do 2006 roku tj do daty podjęcia uchwały o likwidacji PKT, kończąc ten etap jako członek zespołu likwidacyjnego.
 • członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w latach 2007-2010
 • obecnie Prorektor ds. rozwoju w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Kazimierz Galicki

 • założyciel i wieloletni prezes Targów Bydgoskich SAWO organizujących branżowe imprezy targowe o zasięgu ogólnopolskim w Bydgoszczy, Poznaniu, Tucholi
 • organizator Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa Pracy i Ratownictwa SAWO w latach 1989 – 2003 oraz Międzynarodowych Targów Gospodarki Leśnej EKO-LAS w latach 1994 – 2008 – największych w swoich branżach imprez targowych w Polsce
 • współzałożyciel Polskiej Korporacji Targowej i Polskiej Izby Przemysłu Targowego
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PIPT w latach 2007 – 2009.

Jacek Serkuczewski

 • Związany z wystawiennictwem od 1988 r.
 • Do 2009 r. wiceprezes Międzynarodowego Centrum Targowego (organizatora targów Złoto, Srebro, Czas) oraz wiceprezes Pracowni Sztuk Plastycznych
 • w latach 1996 – 2000 działał aktywnie, wykazując ogromne zaangażowanie w pracę, jako członek korporacyjnej Komisji Weryfi kacji Danych Statystycznych, która zapoczątkowała profesjonalny audyt statystyk targowych członków Polskiej Korporacji Targowej.
 • w roku 2001 wszedł w skład Zarządu PKT i była w nim do 2006 roku tj do daty podjęcia uchwały o likwidacji PKT
 • członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w latach 2007-2010