Kontakt

Polska Izba Przemysłu Targowego

ul. Bukowska 12 (budynek World Trade Center Poznań, pok. 122)

60-810 Poznań

tel.: (48) 61/866 15 32, 869 22 45
fax: (48) 61/866 10 53

e-mail: info@polfair.com.pl
http://www.polfair.pl

Marzenna Łukaszewicz

Dyrektor Biura PIPT

m.lukaszewicz@polfair.com.pl

Halina Trawa

Zastępca Dyrektora Biura PIPT

halina.trawa@polfair.com.pl

Jan Studencki

Koordynator ds. Promocji

j.studencki@polfair.com.pl

Name:
Email
Phone
Message