Aktualne informacje

2018.09.12 Świętujemy 25 lat Polskiej Izby Przemysłu Targowego
2018.08.31 Wiarygodność i profesjonalizm - targi w Polsce w 2017 i 2018 roku
2018.08.20 Obiekty targowe w Polsce zarządzane przez Członków PIPT są w światowej czołówce
2018.08.20 Exhibition venues in Poland among the world's biggest and state-of-the-art venues
2018.06.01 Przemysław Trawa wybrany Przewodniczącym CENTREX
2018.06.01. Przemysław Trawa chosen the Chairman of CENTREX
2018.03.15 Laureaci Konkursu PIPT Ekspozycja Roku 2017
2017-08-25 PIPT przyjęła Słownik Pojęć Branży Targowej
2017-07 Podsumowanie działań PIPT w ramach kampanii UFI - Global Exhibitions Day 2017 PL
2017-07 PCEI activities - Global Exhibitions Day 2017 EN
2017-06-07 Światowa premiera gry _Targi. Taktyka. Okazja._ w ramach kampanii UFI Global Exhibitions Day 2017
2017-05-20 PIPT gościem honorowym obchodów 20-lecia CENTREX
2017-04-05 Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę
2017-04-05 Position of PCEI on the Bill on limiting trading on Sundays
2017-03-28 Jacek Krywult i Karoly Nagy laureatami tytułu Ambasador Targów 2016
2017-03-28 Jacek Krywult and Karoly Nagy - Exhibition Amassadors 2016
2017-03-20 Ukazał się Raport PIPT Targi w Polsce
2017-03-20 The PCEI Report Exhibitions in Poland in 2016 just published
2017-02-22 Konkurs PIPT Ekspozycja Roku 2016 został rozstrzygnięty
2017-02-02 Exposition of the Year 2016 contest by PCEI adjudicated
2017-01-12 PIPT popiera standardy UFI dla obiektów targowych na świecie
2016.12.15 Studenci UEP na targach ŚDT wśród tematów egzaminacyjnych
2016.12.15 Studenci UEP na targach ŚDT wśród tematów egzaminacyjnych
2016.11.28 Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową
2016.11.28 Current trends and challenges ...
2016.11.25 Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017
2016.11.25 Kick-off in Poland Global Exhibitions Day 2017
2016.11.24 PIPT i CENTREX będą kontynuować współpracę w zakresie audytu
2016.11.24 PCEI and CENTREX will continue cooperation
2016.05.27 Targi w Polsce w 2015 roku
2016.05.27 Exhibitions in Poland in 2015
08.04.2016 CENTREX i PIPT promują Światowy Dzień Targów
08.04.2016 CENTREX and PCEI support the Global Exhibitions Day campaign
08.04.2016 Walne Zgromadzenie CENTREX obradowało w Poznaniu
08.04.2016 CENTREX General Assembly in Poznań
26.02.2016 Ekspozycja Roku 2015 – znamy już laureatów
26.02.2016 Exposition of the Year 2015 - we know the laureates
11.02.2016 PIPT ogłosiła skład Jury nowego konkursu - Ekspozycja Roku
11.02.2016 PCEI announces the composition of the Jury of the new contest - the Exposition of the Year
19.01.2016 8 czerwca 2016 roku -Światowym Dniem Targów 2016
19.01.2016 First ever Global Exhibitions Day
08.01.2016 18 Stowarzyszeń, w tym PIPT, utworzyło grupę operacyjną ds. Światowego Dnia Targów
08.01.2016 18 Associations, including PCEI ...
18.12.2015 Studenci z pasją o targach na targach
18.12.2015 Students with passion about exhibitions
04.12.2015 EKSPOZYCJA ROKU - ruszył nowy konkurs PIPT
04.12.2015 EXPOSITION OF THE YEAR - launch of the new PCEI contest
18.11.2015 Ambasador Targów 2014 uroczyście wręczony w Lublinie
18.11.2015 Exhibition Ambassador 2014 presented in Lublin
07.10.2015 Znowelizowana ustawa Prawo własności przemysłowej z podpisem Prezydenta RP
07.10.2015 Priority certificate from the exhibition at trade fairs in Poland signed by the President of Poland
16.09.2015 Innowacje chronione na targach
16.09.2015 Innovations protected at exhibitions
07.09.2015 PIPT prezentuje Raport Targi w Polsce 2014
07.09.2015 PCEI presents the Report Exhibitions in Poland 2014
04.08.2015 PIPT wsparła lobbing EEIA i EMECA w instytucjach UE w sprawie tzw. certyfikatu pierwszeństwa z wystawienia
04.08.2015 PCEI suppports EEIA and EMECA lobbing in EU institutions for exhibition priority certificate
31.07.2015 Organizatorzy targów w Polsce przekonują władze o roli targów jako instrumentu innowacyjnej gospodarki
31.07.2015 Exhibition organizers in Poland are persuading the authorities about the role of exhibitions as an instrument of the innovative economy
12.06.2015 Nagrody w konkursach Stoisko Roku i Lider Usług Targowych wręczone
12.06.2015 The Stand of the Year 2014 and the Leader of Trade Fair Services 2014 awards have been presented
09.06.2015 PCEI approved the program of activity for 2015
09.06.2015 Audyt CENTREX dla PIPT potwierdza dobrą kondycję rynku targowego w Polsce
09.06.2015 CENTREX audit for PCEI confirms the good condition of the exhibition market in Poland
03.06.2015 Walne Zgromadzenie PIPT wybrało nowe władze
03.06.2015 The PCEI General Meeting appointed new authorities of the Chamber
27.05.2015 Przedsiębiorcy branży targowej w Polsce szkolą siępod okiem GIODO
27.05.2015 Training by GIODO and PCEI on protection of personal data
15.05.2015 Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej szansą na przywrócenie certyfikatu pierwszeństwa na targach w Polsce
15.05.2015 The amendment of the Act on Industrial Property Right is an opportunity to reinstate the institution of the exhibition priority at trade fairs in Poland
13.04.2015 15 kwietnia – Światowym Dniem Targów
13.04.205 April 15 - the Global Day of Exhibitions
26.03.2015 Inter-Mark Group zwycięzcą Konkursu Stoisko Roku 2014
26.03.2015 Inter-Mark Group wins the Stand of the Year 2014 Contest
19.03.2015 Maxpol Liderem Usług Targowych 2014
19.03.2015 Maxpol nominated the Leader of Trade Fair Services 2014
16.02.2015 SGS Pierwszy w Polsce certyfikat ISO 20121 dla Meliński Minuth
16.02.2015 SGS Poland officially confirmed that Meliński Minuth passe dan audit ISO 9001 and 20121
28.01.2015 Nowa płaca minimalna w Niemczech zagrożeniem dla firm polskiej branży targowej
28.01.2015 New minimum wage in Germany poses a threat to the Polish exhibition sector
15.01.2015 Meliński Minuth uzyskała ISO 201212012 Zrównoważone Zarządzanie Eventami
15.01.2015 Meliński Minuth obtained the ISO certificate 201212012 Sustainable Event Management
14.01.2015 Przemysław Trawa Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Targowego
14.01.2015 Przemysław Trawa elected the President of Polish Chamber of Exhibition Industry
22.12.2014 Meliński Minuth pierwszą w Polsce firmą z certyfikatem ISO 201212012
22.12.2014 Meliński Minuth is the first Polish company with the ISO 201212012 certificate
02.12.2014 Przemysław Trawa w Radzie Polskiej Izby Przemysłu Targowego
02.12.2014 Przemysław Trawa joins the Board of Polish Chamber of Exhibition Industry
01.12.2014 Zimowy Zjazd PIPT 2014 w Gniewie – ważne decyzje i integracja branży
01.12.2014 PCEI 2014 Winter Meeting in Gniew
27.11.2014 Światowy Dzień Targów. Inicjatywa PIPT z poparciem branży
27.11.2014 The Global Day of Exhibitions. PCEI initiative supported by the sector
27.11.2014 Polska Izba Przemysłu Targowego aktywnie na Kongresie UFI w Bogocie
27.11.2014 Polish Chamber of Exhibition Industry plays an active role during the UFI Congress in Bogota